8 (800) 770-77-98
Товаров: 0 шт.
Сумма: 0 руб.
8 (800) 770-77-98
фильтр
Цена 10 - 12000 руб.
Кол-во игроков 1 - 27 чел.
Возраст игроков 2 - 18
Время игры
Новинка
Со скидкой
Хит продаж
Только в наличии
Товаров: 0 шт.
Сумма: 0 руб.
фильтр
Цена 10 - 12000 руб.
Кол-во игроков 1 - 27 чел.
Возраст игроков 2 - 18
Время игры
Новинка
Со скидкой
Хит продаж
Только в наличии
 
EU Nationals 2009 - Russia, Standings after round 12
 
                      Tie 1  Tie 2  Tie 3 Matches
Rank Name             Points   OMW%   PGW%   OGW% P/W/D/B

1 Kochurov, Andrey 29 62,2685 71,4286 58,1663 12/9/2/0 2 Luzgin, Valery V 28 65,7407 67,8571 60,6539 12/9/1/0 3 Zrelov, Maxim 28 59,9537 75,3086 56,6002 12/9/1/0 4 Korzunov, Saimon 28 59,2593 66,6667 56,2652 12/9/1/0 5 Vysotsky, Sergey 27 68,7500 72,0000 63,3665 12/8/3/0 6 Koltsov, Ivan A 27 66,1827 66,6667 61,7433 12/9/0/0 7 Leontiev, Danil 27 65,2778 68,9655 60,8740 12/9/0/0 8 Sopov, Sergey 27 62,9630 68,9655 60,3593 12/9/0/0 9 Yurochkin, Michael 27 60,2904 75,0000 57,0636 12/9/0/0 10 Nepryn, Sergey 27 59,0278 70,0000 57,3603 12/9/0/0 11 Samoylov, Alexey 27 58,3018 66,6667 56,1497 12/9/0/0 12 Komelkov, Dmitry 26 56,8287 69,0476 55,7266 12/8/2/0 13 Smirnov, Dmitry 24 67,5926 53,1250 63,9607 12/8/0/0 14 Zhizhin, Michael 24 66,8981 64,2857 62,0352 12/8/0/0 15 Kabanov, Nickolai 24 64,5833 63,3333 59,7796 12/8/0/0 16 Golovin, Alexey N 24 61,0193 62,0690 57,4474 11/7/0/1 17 Shashov, Alexei 24 59,7222 63,3333 56,8089 12/8/0/0 18 Kosarev, Artemiy V 24 59,4907 67,8571 56,2476 12/8/0/0 19 Shabalov, Mikhail 24 58,7963 60,0000 56,9799 12/8/0/0 20 Andrejchikov, Denis J 24 58,7963 60,0000 55,6513 12/8/0/0 21 Idzikovsky, Eugene 24 57,0602 58,6207 54,6043 12/8/0/0 22 Boudkar, Alexander 24 56,5657 60,0000 55,7816 11/7/0/1 23 Bulanov, Vladimir 24 56,4604 62,9630 53,9923 12/8/0/0 24 Lata, Yuri 24 53,9486 66,6667 52,0078 11/7/0/1 25 Trenogin, Pavel 24 53,8194 60,0000 52,4391 12/8/0/0 26 Polikarpov, Michail 24 50,5787 65,5172 49,3422 12/8/0/0 27 Bagenov, Andrey 24 49,5370 65,5172 50,2961 12/8/0/0 28 Dmitrienko, Alexandr 24 47,0749 58,0645 47,3966 12/8/0/0 29 Kostyukov, Pavel 22 65,7197 58,6207 61,9064 12/7/1/0 30 Gamayunov, Artem 22 58,6806 56,6667 57,4229 12/7/1/0 31 Mayorov, Michail 22 54,6296 53,1250 54,3502 12/7/1/0 32 Zelyanin, Dmitry G 22 54,3981 57,1429 50,4728 12/7/1/0 33 Shetka, Evgeny 22 52,6620 53,5714 51,9648 12/7/1/0 34 Tegay, Alexander 22 52,3148 55,1724 52,4726 12/7/1/0 35 Danishevskiy, Yuriy 22 49,2424 52,8736 51,8886 11/6/1/1 36 Bogachkin, Leonid 21 59,8485 54,8387 55,4267 12/7/0/0 37 Gurevich, Alexander 21 59,3434 56,6667 57,0450 11/6/0/1 38 Petrov, Roman V 21 59,2593 53,5714 55,9148 12/7/0/0 39 Sasorov, Basil 21 58,7466 61,5385 57,6802 11/7/0/0 40 Molokanov, Alexander Y 21 57,5231 58,0645 54,4794 12/7/0/0 41 Volostrigov, Bogdan P 21 57,3864 57,1429 55,4146 12/7/0/0 42 Efimov, Ilya 21 56,7130 55,1724 55,1275 12/7/0/0 43 Nayvert, Slava 21 56,1869 53,5714 52,9611 11/6/0/1 44 Golubew, Michail 21 55,5556 56,2500 55,0285 12/7/0/0 45 Belonogov, Vlad 21 54,1667 56,2500 53,9560 12/7/0/0 46 Stepanov, Dmitry 21 53,7247 53,5714 53,0616 12/7/0/0 47 Petrykin, Alexey V 21 53,7037 51,7241 51,7127 12/7/0/0 48 Egorov, Sergey O 21 51,6204 51,6129 50,7445 12/7/0/0 49 Nikashin, Alexander 21 51,5362 53,1250 51,7274 12/7/0/0 50 Silyukov, Oleg 21 50,8838 59,2593 49,2877 11/6/0/1 51 Golubkin, Sergey 21 50,6944 57,1429 49,2854 12/7/0/0 52 Mohov, Alexei 21 50,5997 59,2593 49,7646 12/7/0/0 53 Vodopyanov, Igor O 21 50,4132 58,6207 50,5023 11/6/0/1 54 Gorbatov, Dmitry N 21 48,0850 58,6207 48,9123 12/7/0/0 55 Moshnikov, Dmitriy 21 47,6852 55,1724 47,2485 12/7/0/0 56 Chizhikov, Konstantin 21 46,9697 53,3333 48,5086 11/6/0/1 57 Vinogradov, Valery 21 44,5602 56,6667 44,6909 12/7/0/0 58 Gulidin, Alexey 20 53,1250 54,4444 51,7224 12/6/2/0 59 Pedan, Sergey 20 50,3367 51,0417 50,6088 12/6/2/0 60 Hramov, Dmitry 19 47,7062 53,1250 47,8644 12/6/1/0 61 Kostenko, Artem 19 46,8750 57,7778 46,0963 12/6/1/0 62 Vetrov, Vladimir 19 44,0972 54,1667 46,6231 12/6/1/0 63 Obruchev, Vladimir 18 58,9302 51,6129 57,4777 11/5/0/1 64 Kuhtin, Artem 18 57,0918 46,6667 54,7238 12/6/0/0 65 Tsvirko, Alexander 18 56,7130 48,3871 53,8089 12/6/0/0 66 Kochetkov, Roman 18 56,6575 51,5152 54,2164 11/5/0/1 67 Zavorin, Ivan 18 56,0501 46,4286 54,6377 12/6/0/0 68 Stroev, Mikhail 18 54,7875 51,7241 52,4541 12/6/0/0 69 Borodko, Alexey 18 54,1667 46,6667 54,5248 12/6/0/0 70 Neyla, Ruslan 18 54,1667 44,8276 52,7598 12/6/0/0 71 Osipov, Alexey 18 53,5880 45,1613 53,6966 12/6/0/0 72 Funk, Andrey A 18 53,4722 57,1429 51,4807 12/6/0/0 73 Kuznetsov, Alexey 18 51,5611 46,4286 50,5510 11/6/0/0 74 Soshnicov, Slava 18 51,5496 50,0000 50,1456 11/6/0/0 75 Landikov, Ilyas 18 50,8838 48,2759 51,0699 11/5/0/1 76 Stepanov, Denis 18 49,3572 50,0000 49,4832 11/5/0/1 77 Kuklin, Alexander 18 49,3343 50,0000 50,0500 11/5/0/1 78 Yamschikov, Yury 18 49,2424 58,0645 48,6097 11/5/0/1 79 Sysoev, German 18 48,2094 50,0000 48,0593 11/6/0/0 80 Kotov, Anton 18 47,1065 53,1250 47,9172 12/6/0/0 81 Smeshnoy, Andrey 18 45,5598 50,0000 46,5676 12/6/0/0 82 Kuzmichev, Andrew 18 44,5286 50,0000 47,1599 12/6/0/0 83 Zulkarneev, Iskander 18 44,0657 50,0000 46,8074 12/6/0/0 84 Ignatov, Alexander 18 39,1204 46,8750 43,6786 12/6/0/0 85 Bakhteev, Dmitry 16 48,1481 41,1111 49,2160 12/5/1/0 86 Agafonov, Ivan 16 45,5579 44,0000 46,4844 11/5/1/0 87 Boudkar, Julia 16 43,2870 45,9770 46,4189 12/5/1/0 88 Miheev, Andrey A 15 56,3973 44,4444 54,6252 12/5/0/0 89 Shitikov, Oleg 15 54,7840 57,1429 54,1782 9/5/0/0 90 Mikhailov, Andrey 15 54,7769 46,8750 51,9401 12/5/0/0 91 Soshnikov, Andrew 15 52,8409 41,3793 51,1829 12/5/0/0 92 Kopeikin, Alexander 15 51,8939 43,3333 50,6507 11/4/0/1 93 Rudenko, Maria 15 51,2121 48,1481 51,5543 10/4/0/1 94 Popov, Alexander 15 51,1574 46,4286 50,0328 12/5/0/0 95 Maratkanov, Timofey M 15 50,0000 44,8276 51,7057 12/5/0/0 96 Privalov, Alexander 15 49,8623 46,6667 49,2818 11/4/0/1 97 Ladizhenko, Valery 15 49,4490 50,0000 47,3054 11/5/0/0 98 Apletalin, Maxim 15 46,1203 41,3793 46,6108 11/4/0/1 99 Selivanov, Igor 15 46,0648 48,2759 46,2540 12/5/0/0 100 Smolnikov, Denis 15 45,6667 52,1739 46,4353 10/5/0/0 101 Gaponov, Nikita 15 44,3182 42,8571 44,7471 12/5/0/0 102 Kenin, Alexander 15 41,6667 46,2366 44,1954 11/4/0/1 103 Shavva, Stanislav 15 41,3194 45,1613 42,4532 12/5/0/0 104 Akinfiev, Andrey 15 35,0379 50,0000 37,4989 12/5/0/0 105 Demidov, Sergey 13 58,3333 58,7302 55,8497 7/3/1/1 106 Rakhov, Sergey 13 56,4815 66,6667 54,0827 6/4/1/0 107 Karakhtanov, Alexei 13 47,4747 41,6667 47,5183 11/3/1/1 108 Tsarkov, Kirill 13 40,0463 43,0108 42,5919 12/4/1/0 109 Fedosov, Alexander 12 60,5903 52,6316 55,8542 8/4/0/0 110 Lakht, Mikhail 12 53,6458 60,0000 50,5866 8/4/0/0 111 Potovin, Nicolay N 12 53,4979 45,4545 52,1859 9/4/0/0 112 Zinoviev, Pavel 12 53,1250 50,0000 51,5043 8/4/0/0 113 Sheykin, Serge A 12 49,4031 37,9310 49,0908 11/3/0/1 114 Smirnov, Dima 12 48,8095 52,6316 50,7342 7/3/0/1 115 Popov, Fedor 12 45,2020 37,9310 46,0399 11/3/0/1 116 Borodko, Anton 12 43,9499 33,3333 45,7638 12/4/0/0 117 Sekretarev, Nikita 12 43,7500 45,1613 44,7199 12/4/0/0 118 Dortman, Igor G 12 43,4524 52,6316 43,3375 7/3/0/1 119 Eliseev, Maks 12 41,5509 38,7097 44,1516 12/4/0/0 120 Kaschihin, Igor 12 40,6250 42,8571 44,8023 12/4/0/0 121 Zimin, Alexander 12 39,5833 41,3793 40,5745 12/4/0/0 122 Lepeshkin, Sergey 10 55,6713 36,5591 55,1330 12/3/1/0 123 Chekan, Vicmar 10 53,7698 43,8596 50,5060 7/2/1/1 124 Polygalov, Alexander 10 48,4638 28,5714 51,0847 12/3/1/0 125 Reznitskiy, Misha 10 47,2470 43,1373 44,9196 8/3/1/0 126 Sergeev, Vlad 10 46,5278 45,0000 46,0406 8/3/1/0 127 Markov, Alexander 10 45,1389 39,2857 45,5417 12/3/1/0 128 Tychkov, Alexey 10 42,2222 29,1667 46,4958 10/1/1/2 129 Nikiforov, Pavel 9 63,8889 46,6667 58,3520 6/3/0/0 130 Volodin, Serg 9 57,6667 38,4615 53,7812 10/3/0/0 131 Postika, Konstantin 9 57,1429 35,2941 54,2607 7/2/0/1 132 Olenin, Dmitry L 9 55,5556 53,3333 54,3491 6/3/0/0 133 Smirnov, Alexander 9 52,9762 45,4545 53,4189 8/3/0/0 134 Aristov, Ivan 9 52,7778 46,6667 48,0075 6/3/0/0 135 Hramov, Pavel 9 52,7778 46,1538 55,5861 6/3/0/0 136 Zavyalov, Maxim 9 51,0417 45,0000 50,1520 8/3/0/0 137 Vishnyakov, Ivan 9 50,0000 52,9412 47,7778 6/3/0/0 138 Padve, Vladimir 9 50,0000 42,8571 50,7003 6/3/0/0 139 Lisitsyn, Ilya 9 47,9167 38,8889 49,7530 8/3/0/0 140 Tchernov, Alexander 9 47,2222 48,7179 47,4146 6/3/0/0 141 Zaychenko, Dmitriy 9 46,8750 42,1053 45,4782 8/3/0/0 142 Shapiro, Victor 9 46,4286 42,1053 47,6901 7/2/0/1 143 Selkov, Dmitry 9 46,3333 37,5000 47,2897 10/3/0/0 144 Yurochkin, Vladislav 9 45,0617 40,9091 45,4183 9/3/0/0 145 Rozanov, Eugene 9 44,4444 43,7500 48,1349 6/3/0/0 146 Kashapov, Efim 9 43,4688 37,9310 45,0175 11/2/0/1 147 Kornev, Maxim 9 40,7407 40,9091 42,1117 9/3/0/0 148 Fedorenko, Vladimir 9 38,3333 29,6296 44,0338 10/1/0/2 149 Roudenko, Alexander A 7 49,0741 45,8333 49,3791 6/2/1/0 150 Palachev, Maxim 7 43,4028 36,2319 48,2544 8/1/1/1 151 Verevkin, Dmitry 6 63,8889 38,4615 58,4486 6/2/0/0 152 Syomkin, Alexander 6 56,4815 47,0588 50,8730 6/2/0/0 153 Kuznecov, Artem 6 52,7778 35,7143 52,0818 6/2/0/0 154 Ivanov, Alexander A 6 51,8519 35,7143 53,7851 6/2/0/0 155 Bedniakov, Alex 6 48,1481 33,3333 47,5694 6/2/0/0 156 Shavyrin, Nickita 6 46,6049 30,0000 47,7066 9/2/0/0 157 Amelin, Roman 6 46,3542 38,0952 51,4923 8/2/0/0 158 Kostrov, Igor 6 44,5473 30,4348 45,7218 9/2/0/0 159 Tsvetkov, Georgiy 6 44,4444 42,8571 46,6486 6/2/0/0 160 Dymovskih, Maxim 6 44,4444 40,0000 44,5040 6/2/0/0 161 Chernobryvchenko, Mihail 6 41,6667 40,0000 45,0794 6/2/0/0 162 Morozov, Anton 3 52,0833 30,0000 52,9167 4/1/0/0 163 Kalmykov, Kirill 3 47,2222 15,3846 50,0797 6/1/0/0 164 Kumok, Vadim 3 42,7083 16,6667 46,0431 8/1/0/0 165 Tagi-Zade, Eldar 3 38,8889 28,5714 39,7436 6/1/0/0 166 Vikharev, Ilya 3 38,6667 25,0000 40,3030 5/1/0/0 167 Khodasevich, Egor 0 52,0833 27,2727 50,9091 4/0/0/0 168 Bogatyrev, Michael 0 47,9167 27,2727 47,3864 4/0/0/0