8 (800) 770-77-98
Товаров: 0 шт.
Сумма: 0 руб.
8 (800) 770-77-98
фильтр
Цена 10 - 12000 руб.
Кол-во игроков 1 - 27 чел.
Возраст игроков 2 - 18
Время игры
Новинка
Со скидкой
Хит продаж
Только в наличии
Товаров: 0 шт.
Сумма: 0 руб.
фильтр
Цена 10 - 12000 руб.
Кол-во игроков 1 - 27 чел.
Возраст игроков 2 - 18
Время игры
Новинка
Со скидкой
Хит продаж
Только в наличии
EU Nationals 2009 - Russia, Standings after round 6
 
                      Tie 1  Tie 2  Tie 3 Matches
Rank Name             Points   OMW%   PGW%   OGW% P/W/D/B

1 Koltsov, Ivan A 18 66,6667 80,0000 66,3248 6/6/0/0 2 Smirnov, Dmitry 18 63,8889 70,5882 61,6476 6/6/0/0 3 Vysotsky, Sergey 16 62,0370 84,6154 58,2493 6/5/1/0 4 Zhizhin, Michael 15 72,2222 78,5714 63,0651 6/5/0/0 5 Leontiev, Danil 15 66,6667 84,6154 60,3594 6/5/0/0 6 Kabanov, Nickolai 15 66,6667 71,4286 59,2895 6/5/0/0 7 Yurochkin, Michael 15 63,8889 84,6154 56,6400 6/5/0/0 8 Luzgin, Valery V 15 63,8889 71,4286 59,5964 6/5/0/0 9 Kochurov, Andrey 15 63,8889 68,7500 59,4021 6/5/0/0 10 Molokanov, Alexander Y 15 61,1111 71,4286 57,2815 6/5/0/0 11 Sopov, Sergey 15 58,3333 76,9231 59,1010 6/5/0/0 12 Kostyukov, Pavel 15 58,3333 73,3333 55,5655 6/5/0/0 13 Shashov, Alexei 15 55,5556 76,9231 53,2723 6/5/0/0 14 Nepryn, Sergey 15 53,7037 78,5714 53,7057 6/5/0/0 15 Kuhtin, Artem 15 52,7778 68,7500 51,0356 6/5/0/0 16 Korzunov, Saimon 15 47,2222 76,9231 48,3440 6/5/0/0 17 Tegay, Alexander 15 41,6667 66,6667 44,0931 6/5/0/0 18 Gamayunov, Artem 13 60,1852 60,0000 58,4141 6/4/1/0 19 Rakhov, Sergey 13 56,4815 66,6667 54,0827 6/4/1/0 20 Komelkov, Dmitry 13 51,8519 68,8889 53,1518 6/4/1/0 21 Obruchev, Vladimir 12 75,0000 56,2500 66,6446 6/4/0/0 22 Kosarev, Artemiy V 12 69,4444 69,2308 60,4094 6/4/0/0 23 Gurevich, Alexander 12 62,0370 60,0000 57,9548 6/4/0/0 24 Golovin, Alexey N 12 61,1111 64,2857 60,0488 6/4/0/0 25 Zelyanin, Dmitry G 12 61,1111 60,0000 52,5088 6/4/0/0 26 Efimov, Ilya 12 61,1111 57,1429 58,2639 6/4/0/0 27 Fedosov, Alexander 12 60,1852 64,2857 55,6349 6/4/0/0 28 Golubew, Michail 12 59,2593 60,0000 58,3043 6/4/0/0 29 Shabalov, Mikhail 12 58,3333 64,2857 54,6513 6/4/0/0 30 Zinoviev, Pavel 12 58,3333 61,5385 55,0244 6/4/0/0 31 Petrov, Roman V 12 58,3333 61,5385 54,8146 6/4/0/0 32 Andrejchikov, Denis J 12 58,3333 60,0000 55,0099 6/4/0/0 33 Bogachkin, Leonid 12 55,5556 66,6667 52,6252 6/4/0/0 34 Shitikov, Oleg 12 55,5556 64,2857 55,3846 6/4/0/0 35 Miheev, Andrey A 12 55,5556 61,5385 54,7314 6/4/0/0 36 Volostrigov, Bogdan P 12 55,5556 61,5385 54,1026 6/4/0/0 37 Sasorov, Basil 12 55,5556 60,0000 56,8943 6/4/0/0 38 Stepanov, Dmitry 12 55,5556 60,0000 51,3670 6/4/0/0 39 Belonogov, Vlad 12 55,5556 58,8235 54,1430 6/4/0/0 40 Bulanov, Vladimir 12 53,7037 69,2308 50,2320 6/4/0/0 41 Kotov, Anton 12 52,7778 60,0000 52,2181 6/4/0/0 42 Shetka, Evgeny 12 52,7778 57,1429 53,0952 6/4/0/0 43 Mikhailov, Andrey 12 52,7778 57,1429 50,9135 6/4/0/0 44 Tsvirko, Alexander 12 52,7778 56,2500 50,7224 6/4/0/0 45 Egorov, Sergey O 12 52,7778 56,2500 50,7044 6/4/0/0 46 Trenogin, Pavel 12 50,9259 60,0000 51,2286 6/4/0/0 47 Idzikovsky, Eugene 12 47,2222 69,2308 48,6752 6/4/0/0 48 Petrykin, Alexey V 12 47,2222 57,1429 48,0998 6/4/0/0 49 Golubkin, Sergey 12 46,2963 61,5385 44,9328 6/4/0/0 50 Dmitrienko, Alexandr 12 45,3704 53,3333 46,6997 6/4/0/0 51 Maratkanov, Timofey M 12 44,4444 64,2857 45,5716 6/4/0/0 52 Neyla, Ruslan 12 42,5926 60,0000 44,8148 6/4/0/0 53 Zavorin, Ivan 12 39,8148 64,2857 42,0172 6/4/0/0 54 Polikarpov, Michail 12 38,8889 66,6667 41,3370 6/4/0/0 55 Zrelov, Maxim 10 62,0370 59,5238 58,5065 6/3/1/0 56 Lepeshkin, Sergey 10 60,1852 52,0833 57,2440 6/3/1/0 57 Demidov, Sergey 10 56,4815 58,3333 53,8228 6/3/1/0 58 Pedan, Sergey 10 55,5556 49,0196 53,9608 6/3/1/0 59 Sergeev, Vlad 10 44,4444 50,0000 45,5093 6/3/1/0 60 Danishevskiy, Yuriy 10 43,5185 52,3810 49,1527 6/3/1/0 61 Gulidin, Alexey 10 42,5926 52,0833 46,5414 6/3/1/0 62 Samoylov, Alexey 9 69,4444 50,0000 66,3309 6/3/0/0 63 Nayvert, Slava 9 63,8889 50,0000 57,4237 6/3/0/0 64 Nikiforov, Pavel 9 63,8889 46,6667 58,3520 6/3/0/0 65 Borodko, Alexey 9 63,8889 46,1538 62,8831 6/3/0/0 66 Osipov, Alexey 9 62,0370 46,6667 56,6270 6/3/0/0 67 Soshnicov, Slava 9 59,2593 46,1538 55,5281 6/3/0/0 68 Yamschikov, Yury 9 58,3333 56,2500 53,6851 6/3/0/0 69 Smirnov, Alexander 9 57,4074 50,0000 56,9999 6/3/0/0 70 Boudkar, Alexander 9 56,4815 53,3333 56,4960 6/3/0/0 71 Stroev, Mikhail 9 55,5556 57,1429 50,9241 6/3/0/0 72 Funk, Andrey A 9 55,5556 53,8462 55,1587 6/3/0/0 73 Olenin, Dmitry L 9 55,5556 53,3333 54,3491 6/3/0/0 74 Kochetkov, Roman 9 55,5556 50,0000 55,5732 6/3/0/0 75 Silyukov, Oleg 9 55,5556 50,0000 54,3307 6/3/0/0 76 Nikashin, Alexander 9 55,5556 50,0000 53,8889 6/3/0/0 77 Lakht, Mikhail 9 53,7037 60,0000 50,8092 6/3/0/0 78 Lisitsyn, Ilya 9 53,7037 50,0000 51,5873 6/3/0/0 79 Lata, Yuri 9 52,7778 56,2500 51,7259 6/3/0/0 80 Mayorov, Michail 9 52,7778 47,0588 53,2738 6/3/0/0 81 Kopeikin, Alexander 9 52,7778 46,6667 48,6282 6/3/0/0 82 Aristov, Ivan 9 52,7778 46,6667 48,0075 6/3/0/0 83 Hramov, Pavel 9 52,7778 46,1538 55,5861 6/3/0/0 84 Landikov, Ilyas 9 52,7778 40,0000 50,3218 6/3/0/0 85 Vodopyanov, Igor O 9 50,0000 53,3333 51,4515 6/3/0/0 86 Privalov, Alexander 9 50,0000 53,3333 46,0317 6/3/0/0 87 Vishnyakov, Ivan 9 50,0000 52,9412 47,7778 6/3/0/0 88 Kuklin, Alexander 9 50,0000 50,0000 48,5635 6/3/0/0 89 Gaponov, Nikita 9 50,0000 50,0000 47,1535 6/3/0/0 90 Potovin, Nicolay N 9 50,0000 46,6667 49,6868 6/3/0/0 91 Padve, Vladimir 9 50,0000 42,8571 50,7003 6/3/0/0 92 Hramov, Dmitry 9 48,1481 47,0588 47,7579 6/3/0/0 93 Mohov, Alexei 9 47,2222 50,0000 50,2564 6/3/0/0 94 Tchernov, Alexander 9 47,2222 48,7179 47,4146 6/3/0/0 95 Agafonov, Ivan 9 47,2222 42,8571 48,3333 6/3/0/0 96 Kuznetsov, Alexey 9 47,2222 42,8571 46,3233 6/3/0/0 97 Kuzmichev, Andrew 9 45,3704 53,8462 45,8565 6/3/0/0 98 Smeshnoy, Andrey 9 45,3704 53,3333 44,3005 6/3/0/0 99 Soshnikov, Andrew 9 45,3704 50,0000 45,0916 6/3/0/0 100 Gorbatov, Dmitry N 9 44,4444 57,1429 45,5662 6/3/0/0 101 Ladizhenko, Valery 9 44,4444 57,1429 40,5395 6/3/0/0 102 Smirnov, Dima 9 44,4444 50,0000 47,7350 6/3/0/0 103 Rozanov, Eugene 9 44,4444 43,7500 48,1349 6/3/0/0 104 Rudenko, Maria 9 41,6667 50,0000 44,5584 6/3/0/0 105 Smolnikov, Denis 9 38,8889 50,0000 41,3408 6/3/0/0 106 Markov, Alexander 9 37,0370 57,1429 39,1009 6/3/0/0 107 Vinogradov, Valery 9 36,1111 50,0000 38,7103 6/3/0/0 108 Chekan, Vicmar 7 52,7778 38,0952 51,6605 6/2/1/0 109 Bakhteev, Dmitry 7 50,9259 35,5556 52,0818 6/2/1/0 110 Roudenko, Alexander A 7 49,0741 45,8333 49,3791 6/2/1/0 111 Karakhtanov, Alexei 7 47,2222 43,1373 46,6939 6/2/1/0 112 Boudkar, Julia 7 47,2222 42,2222 49,6627 6/2/1/0 113 Reznitskiy, Misha 7 45,3704 41,0256 43,3191 6/2/1/0 114 Kostenko, Artem 7 44,4444 48,8889 45,0000 6/2/1/0 115 Verevkin, Dmitry 6 63,8889 38,4615 58,4486 6/2/0/0 116 Volodin, Serg 6 61,1111 37,5000 57,3443 6/2/0/0 117 Sysoev, German 6 58,3333 37,5000 55,7937 6/2/0/0 118 Postika, Konstantin 6 58,3333 30,7692 54,5543 6/2/0/0 119 Syomkin, Alexander 6 56,4815 47,0588 50,8730 6/2/0/0 120 Kashapov, Efim 6 56,4815 46,6667 51,2996 6/2/0/0 121 Sheykin, Serge A 6 56,4815 37,5000 52,9652 6/2/0/0 122 Bagenov, Andrey 6 55,5556 46,6667 52,3203 6/2/0/0 123 Selivanov, Igor 6 55,5556 38,4615 53,3211 6/2/0/0 124 Popov, Alexander 6 55,5556 38,4615 52,5694 6/2/0/0 125 Shapiro, Victor 6 53,3333 40,0000 51,8315 5/1/0/1 126 Chizhikov, Konstantin 6 53,3333 38,4615 56,7033 5/1/0/1 127 Zavyalov, Maxim 6 52,7778 40,0000 51,1251 6/2/0/0 128 Kuznecov, Artem 6 52,7778 35,7143 52,0818 6/2/0/0 129 Ivanov, Alexander A 6 51,8519 35,7143 53,7851 6/2/0/0 130 Polygalov, Alexander 6 50,9259 28,5714 57,0431 6/2/0/0 131 Shavyrin, Nickita 6 50,0000 42,8571 48,6368 6/2/0/0 132 Zaychenko, Dmitriy 6 50,0000 40,0000 49,6032 6/2/0/0 133 Selkov, Dmitry 6 50,0000 38,4615 49,0286 6/2/0/0 134 Shavva, Stanislav 6 50,0000 37,5000 46,2599 6/2/0/0 135 Moshnikov, Dmitriy 6 50,0000 35,7143 46,5812 6/2/0/0 136 Stepanov, Denis 6 48,1481 40,0000 48,3366 6/2/0/0 137 Bedniakov, Alex 6 48,1481 33,3333 47,5694 6/2/0/0 138 Borodko, Anton 6 48,1481 28,5714 48,4127 6/2/0/0 139 Apletalin, Maxim 6 47,2222 28,5714 47,6984 6/2/0/0 140 Dortman, Igor G 6 46,6667 40,0000 46,0000 5/1/0/1 141 Tsvetkov, Georgiy 6 44,4444 42,8571 46,6486 6/2/0/0 142 Dymovskih, Maxim 6 44,4444 40,0000 44,5040 6/2/0/0 143 Zulkarneev, Iskander 6 44,4444 35,7143 46,9643 6/2/0/0 144 Kornev, Maxim 6 41,6667 46,6667 40,0000 6/2/0/0 145 Chernobryvchenko, Mihail 6 41,6667 40,0000 45,0794 6/2/0/0 146 Yurochkin, Vladislav 6 41,6667 40,0000 42,4908 6/2/0/0 147 Sekretarev, Nikita 6 38,8889 50,0000 38,6447 6/2/0/0 148 Palachev, Maxim 4 45,3704 33,3333 47,4728 6/1/1/0 149 Vetrov, Vladimir 4 44,4444 39,5833 45,7135 6/1/1/0 150 Tsarkov, Kirill 4 37,9630 37,2549 42,0606 6/1/1/0 151 Amelin, Roman 3 52,7778 33,3333 57,1368 6/1/0/0 152 Morozov, Anton 3 52,0833 30,0000 52,9167 4/1/0/0 153 Eliseev, Maks 3 50,0000 26,6667 49,9512 6/1/0/0 154 Kostrov, Igor 3 48,1481 26,6667 48,6630 6/1/0/0 155 Popov, Fedor 3 47,2222 33,3333 47,6984 6/1/0/0 156 Kenin, Alexander 3 47,2222 28,8889 48,9377 6/1/0/0 157 Kalmykov, Kirill 3 47,2222 15,3846 50,0797 6/1/0/0 158 Kumok, Vadim 3 45,3704 15,3846 49,6581 6/1/0/0 159 Akinfiev, Andrey 3 38,8889 38,8889 38,3333 6/1/0/0 160 Kaschihin, Igor 3 38,8889 28,5714 42,9365 6/1/0/0 161 Tagi-Zade, Eldar 3 38,8889 28,5714 39,7436 6/1/0/0 162 Vikharev, Ilya 3 38,6667 25,0000 40,3030 5/1/0/0 163 Fedorenko, Vladimir 3 36,1111 26,6667 42,8917 6/1/0/0 164 Ignatov, Alexander 3 36,1111 26,6667 42,1490 6/1/0/0 165 Tychkov, Alexey 1 49,0741 8,3333 49,8512 6/0/1/0 166 Khodasevich, Egor 0 52,0833 27,2727 50,9091 4/0/0/0 167 Bogatyrev, Michael 0 47,9167 27,2727 47,3864 4/0/0/0 168 Zimin, Alexander 0 44,4444 20,0000 44,8718 6/0/0/0